Quran və təcvid əhkamları

    21.03.2015
Bu kitab və multimedia diski (DVD) müqəddəs kitabımız olan Qurani-Kərimin qısa müddət ərzində ərəb dilində düzgün şəkildə oxunmasını öyrənmək üçün təqdim olunur.

“Kitab verdiyimiz kəslər onu layiqincə oxuyurlar. Onlar ona iman gətirənlərdir. Onu inkar edənlər isə ziyana uğrayanlardır.” (Bəqərə, 121)
“Həqiqətən, Biz onu ərəbcə Quran olaraq nazil etdik ki, başa düşə biləsiniz.” (Yusuf, 2)
“Sizin ən xeyirliniz Quranı öyrənən və onu başqalarına öyrədəndir.” (əl-Buxari)  

Layihə: quranoxu.az

1-ci cild. Əlifba

1-ci cild. Əlifba

2-ci cild. Təcvid

2-ci cild. Təcvid

İş dəftəri

İş dəftəri


Video dərslər