İmkanı olaraq Həccə getməyən haqda

    07.09.2018
عَن أَبِي سَعِيدٍy : أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: إِنَّ الله ﷻ يَقُولُ: إِنَّ عَبْدًا أَصْحَحْتُ لَهُ جِسْمَهُ، وَأَوْسَعْتُ عَلَيْهِ فِي الْمَعِيشَةِ تَمْضِي عَلَيْهِ خَمْسَةُ أَعْوَامٍ لاَ يَفِدُ إِلَيَّ لَمَحْرُومٌ

 
Əbu Səid əl-Xudri (Allah ondan razı olsun) rəvayət edir ki, Allah Elçisi - salləllahu aleyhi və səlləm - demişdir: “Uca Allah buyurur: “Qulun bədənini sağlam etdim, güzəranını da genişləndirdim. Üstündən beş il ötüb keçdi, o isə, Mənə doğru (həccə) gəlməməklə (xeyir­dən) məhrum oldu”.[1]

 
[1] İbn Hibban, 960. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 1662) və “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 1166) səhih olduğunu bildirmiş­dir.