Məryəm surəsi

    25.04.2019
عن عائشة قالت : نزلت سورة مريم بمكة.

 
Rəvayət edilir ki, Aişə (Allah ondan razı olsun) demişdir: “Məryəm surəsi Məkkədə nazil olmuşdur”.
 
əs-Suyuti “əd-Durrul-Mənsur” 5/476, 10/5.