əl-Məaric surəsi 1 – ci ayə

    16.05.2019
سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ

 
“İstəyən kimsə baş verəcək əzabı istədi”
 

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي قَوْلِهِ : {سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ} , قَالَ : النَّضْرُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ كَلَدَةَ.

 
Rəvayət edilir ki, İbn Abbas (Allah ondan razı olsun) demişdir ki, “İstəyən kimsə baş verəcək əzabı istədi” (əl-Məaric, 1) ayəsi Nədr ibn əl-Haris ibn Kələdə haqda nazil edildmişdir.
 
ən-Nəsəi “Sunənul-Kubra” 11556, 11620; ət-Tabəri “Cəmiul-Bəyən” 16062. Ali Nasr və əl-Hilali həsən olduğunu bildirmişlər.