əl-Əla surəsi

    22.05.2019
عن عبد الله بن الزبير قال : أنزلت سورة {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} بمكة

 
Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn əz-Zubeyr (Allah ondan razı olsun) demişdir: Ən Uca Rəbbinin adına təriflər de!” (əl-Əla) surəsi Məkkədə nazil olmuşdur”.
 
əs-Suyuti “əd-Durrul-Mənsur” 8/478, 15/357.