əl-Qadr surəsi

    23.05.2019
عن ابن عباس قال : نزلت سورة {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ} بمكة

 
Rəvayət edilir ki, İbn Abbas (Allah ondan razı olsun) demişdir: “Həqiqətən, Biz onu (Quranı) Qədr gecəsində nazil etdik!” (əl-Qədr) surəsi Məkkədə nazil olmuşdur”.
 
əs-Suyuti “əd-Durrul-Mənsur” 8/567, 15/533.