əl-Kəfirun surəsi

    23.05.2019
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : نزلت سورة {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} بمكة

 
Rəvayət edilir ki, İbn Abbas demişdir: De: "Ey kafirlər! (əl-Kəfirun) surəsi Məkkədə nazil olmuşdur”.
 
əs-Suyuti “əd-Durrul-Mənsur” 8/654, 15/710.