ən-Nəsr surəsi

    23.05.2019
عن ابن عباس قال : أنزل بالمدينة {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ}

 
Rəvayət edilir ki, İbn Abbas (Allah ondan razı olsun) demişdir: “Allahın köməyi və qələbə gəldiyi zaman” (ən-Nəsr) surəsi Mədinədə nazil olmuşdur”.
 
əs-Suyuti “əd-Durrul-Mənsur” 8/659, 15/720.