Hər il dəyişəndə dua etmək olarmı?

    19.03.2024
Sual: 
Salam aleykum.Qardaş hər il dəyişəndən sonra Allahdan o ilin bərəkətli,xeyirli və s. keçməsi üçün dua etmək olar? Yəni ki,hər il il dəyişən vaxtın sabahısı bu duanı etmək bidətdir? Yoxsa bidətlə əlaqəsi belə yoxdur? Bu cür duanı xüsusikəşdirmək yəni.Cavaba görə CəzəkAllahu Xayran
Cavab: 

Və aleykum Salam. Əvvəla bunu qeyd edək ki, İslamda il yanvar ayının 1-i deyil, Məhərrəm ayının 1-i dəyişir. İlin dəyişməsində müsəlman üçün ibrət vardır. İnsan özünü hesaba çəkməli il ərzində etdikləri əməlləri nəzərdən keçirməlidir. Əgər xeyir iş görmüşsə, bu Allahın lütfü və rəhməti sayəsindədir. Bu əməlləri artırmalı və davam etməlidir. Günahlar etmişsə, bu onun nəfsinə uymasına görədir. Bu əməllərdən tövbə etməli və həyatını yaxşıya dəyişməlidir. Lakin hər il dəyişdikdə dua etmək dinimizdə buyurulmayıb. Peyğəmbərimiz (ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) yeni ay (hilal) gördükdə belə dua edərdi: "Alla:hu Əkbər, Alla:hummə əhillə­hu aleynə bil-əmni, val-i:mə:ni, vas-sələ­məti, val-islə:mi, vat-tovfiqi limə tuhibbu Rabbənə va tərda. Rabbunə va Rabbukəl-lahu". MənasıAllah ən Böyükdür! Allahım! Onu əmin-amanlıqla, imanla, sala­matlıqla, islamla və ey Rəbimiz, sevdiyin və razı qaldığın işlərə müvəffəqiyyət verməklə başımız üzərinə çı­xart! (Ey hilal!) Bizim də Rəbbimiz, sənin də Rəbbin Allahdır!

Teqlər: 
Paylaş: