110. Salam verən kafirin salamı necə alınmalıdır.

 «Kitab əhli sizə salam versə, deyin: [və aleykum] (və sizin üzərinizə də)!»[1]

 
[1] «Fəthul-Bari», 11/42; Muslim, 4/1705.