112. Gecə itlərin hürməsini eşidərkən edilən dua

«Gecə itlərin hürməsini və uzunqulaqla­rın anqırmasını eşitsəniz, onlardan Allaha sığı­nın. Çünki onlar sizin görmədiklərinizi görür­lər!»[1]

 
[1] Əbu Davud, 4/327; Əhməd, 3/306. əl-Albani onu “səhih” hesab etmişdir, «Səhih Əbu Davud», 3/961.