114. Müsəlman müsəlmanı tərifləyəndə nə deməlidir

 Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm demişdir: «Birinizə öz dostunu tərifləmək labüddürsə, desin:

 
 [Əhsibu fulənən vəllahu həsiybuhu və lə uzəkkiy aləllahi əhədən]
 
 Mən filankəsi (yaxşı adam) hesab edirəm. Onu hesaba çəkən isə Allah olacaq. Mən heç kəsi Allah yanında təmizə çıxartmıram!» Əgər [həmin şəxsi həqiqətən] o cür olduğunu bilirsə, «Mən onun bu cür və bu cür olduğunu hesab edirəm» - desin.»[1]
 
 

 
[1] Muslim, 4/2296.