Yer boyda fidyə vermək istəyən

    03.09.2018
عَنْ أَنَسٍ y يَرْفَعُهُ «أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ لأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا لَوْ أَنَّ لَكَ مَا فِى الأَرْضِ مِنْ شَىْءٍ كُنْتَ تَفْتَدِى بِهِ قَالَ نَعَمْ. قَالَ فَقَدْ سَأَلْتُكَ مَا هُوَ أَهْوَنُ مِنْ هَذَا وَأَنْتَ فِى صُلْبِ آدَمَ أَنْ لاَ تُشْرِكَ بِى. فَأَبَيْتَ إِلاَّ الشِّرْكَ»
 

Ənəs[1] (Allah ondan razı olsun) Peyğəmbərdən - salləllahu aleyhi və səlləm - rəvayət edərək demişdir: “(Qiyamət günü) Allah Cəhənnəmdə ən yüngül əzaba məruz qalan bir kim­səyə deyəcək: “Əgər dünyada olan hər şey sənin olsaydı, onu (əzab­dan xilas olmağın üçün) fidyə verərdinmi?” O: “Bəli!”- deyə cavab verəcək. Onda Allah buyuracaq: “Sən hələ Adəmin belində ikən Mən səndən bundan daha yüngül olanı - Mənə şərik qoşma­ma­­ğı tələb etmişdim. Sənsə məhz şərik qoşmağı tərcih etdin”.[2]

 
[1] Əbu Həmzə Ənəs ibn Məlik ibn ən-Nədr əl-Ənsari əl-Xəzrəci ən-Nəccari əl-Mədəni (Allah ondan razı olsun) Peyğəmbərin ﷺ həm xidmətçisi, həm qadın tərəfdən onun qohumu, həm də ən çox hədis rəvayət edən səhabələrindəndir. Hicrətdən on il əvvəl dünyaya gəlmiş, hicrətin 93-cü ilində yüz üç yaşında vəfat etmişdir.
[2] əl-Buxari, 3156, 3334, 6538; Muslim, 7261.