Allaha yalandan and içmək böyük günahdır

    11.09.2018
عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ الله أَذِنَ لي أَنْ أُحَدِثَ عَنْ دِيْك قَدْ مَرَقَتْ رِجْلَاهُ الَأرْض وَعُنُقَه مُنْثَنِ تَحْتَ العَرْش وَهُوَ يَقُوْلُ: سُبْحَانَك مَاَ أَعْظَمَكَ َربْنَا, فَيَرُدَّ عَلَيْهِ: مَا يَعْلَمُ ذَلِكَ مَنْ حَلِفَ بي كاذبًا.

 
Əbu Hureyra (Allah ondan razı olsun) rəvayət edir ki, Allah Elçisi - salləllahu aleyhi və səlləm - demişdir: “Həqiqətən, Allah mənə xoruz (surətində olan mələk) barəsində sizə danışmağıma izn verdi. O, ayaqları yerə batmış, boynu isə Ərşin altında əyilmiş halda: “Sən pak və müqəd­dəssən, Sən necə də Əzəmətlisən, ey Rəbbimiz!”- deyir. Allah da ona belə cavab verir: “Mənə yalandan and içən isə bunu bilmir”.[1]

 
[1] ət-Tabərani “Mucəmul-Əvsat” 7324. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 1714) sə­hih olduğunu bildirmişdir.