Gözlərini itirən və buna səbir edib savabını Allahdan umanın savabı

    12.09.2018
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُولُ «إِنَّ اللَّهَ قَالَ: إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِى بِحَبِيبَتَيْهِ فَصَبَرَ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ». يُرِيدُ عَيْنَيْهِ.

 
Rəvayət edilir ki, Ənəs ibn Məlik (Allah ondan razı olsun) demişdir: “Mən Pey­ğəmbərin - salləllahu aleyhi və səlləm - belə dediyini eşit­mişəm: “Allah bu­yur­ur: “Əgər Mən Öz qulumu onun sev­diyi iki şeylə imtahana çəkdiyim zaman o buna səbir edərsə, bunun əvəzində ona Cənnət bəxş edə­rəm[1]”. O, (“sevdiyi iki şeylə” deyəndə) gözləri qəsd edirdi”.[2]
 

عَنْ أَبِى أُمَامَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ: «يَقول الله يا ابن آدمَ إِذا أَخذتُ كَريمَتَيكَ فَصبرتَ عِند الصَّدمِةِ واحتَسبتَ لَم أَرضَ لَك ثَواباً دُون الجَنَّة»

 
Əbu Uməmə (Allah ondan razı olsun) Peyğəmbərdən - salləllahu aleyhi və səlləm - rəvayət edir ki, Allah bu­yurdu: “Ey Adəm övladı! Sənin iki əzizini (gözlərini) əlindən al­dı­ğım zaman ilk anda səbir edib əvəzini (Məndən) umsan, sənə mü­kafat olaraq Cənnətdən başqa bir şey verməyə razı olma­ram”.[3]

 
[1] Burada, Allah möminlərə xəbər verir ki, onlardan birini sınağa çəkib gözünü əlin­dən alacağı təqdirdə əvəzinə ona Cənnəti bəxş edəcəkdir. Bu ən xeyirli əvəzdir. Belə ki, insa­nın gözü fanidir, Cənnət nemətləri isə tükənməzdir. Əbu Hureyra (Allah ondan razı olsun) rəvayət edir ki, Peyğəmbər ﷺ demişdir: “Uca Allah buyu­rur: “Mən əməlisaleh qullarım üçün heç bir gö­zün görmədiyi, heç bir qu­lağın eşit­­mədiyi və heç bir bəşərin qəlbindən keçirmə­­diyi nemətlər hazırlamı­şam.” Sonra Əbu Hureyrə ðt dedi: “İstəyirsinizsə, bu ayəni oxuyun: “Etdik­lə­ri əməllərin mü­ka­fatı kimi, onlar üçün gözlərinə sevinc gətirəcək nələr sax­landığını heç kəs bilmir” (Səhih əl-Buxari, 4780).
[2] əl-Buxari, 5653, 5221; “Ədəbul-Mufrad” 534.
[3] əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 535. əl-Albani həsən səhih olduğunu bildirmişdir.