Allahın rəhməti qəzəbini üstələmişdir

    13.09.2018
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ «لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِى كِتَابِهِ - هُوَ يَكْتُبُ عَلَى نَفْسِهِ، وَهْوَ وَضْعٌ عِنْدَهُ عَلَى الْعَرْشِ - إِنَّ رَحْمَتِى تَغْلِبُ غَضَبِى»

 
Əbu Hureyra (Allah ondan razı olsun) rəvayət edir ki, Peyğəmbər - salləllahu aleyhi və səlləm - demişdir: “Allah məxluqatı yaratdığı zaman Öz yanında Ərşin üzərində yer­ləşən Kitabında[1] Özünə aid belə yazmışdır: “Həqiqətən də, Mənim rəhmətim qəzəbimi üstələyir!”[2]

 
[1] Burada “Kitab” deyildikdə Lövhi-Məhfuz nəzərdə tutulur. Lövhi-Məhfuz ərəbcə, qoru­nan lövhə deməkdir. Olmuş və olacaq hər şeyin yazıldığı ilahi bir Kitabdır. Lövhi-Məhfuz Allahın elmi və sifətləri ilə bağlıdır. Onun qorunan, hifz edilən kimi adlan­dı­rıl­ma­sı­nın səbəbi, onda yazılmış ilahi məlumatlara hər hansı bir müdaxilənin mümkün olma­ması, onların dəyişdiril­məsinin imkansızlığı və mütləq mühafizə edilməsidir.
[2] əl-Buxari, 3194, 6986, 7404, 7554.