Cənnət padşahların məskənidir

    18.09.2018
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: «خَلَقَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْجَنَّة، لَبِنَة مِنْ ذَهَب وَلَبِنَة مِنْ فِضَّة، وَغَرَسَهَا، وَقَالَ لَهَا: تَكَلَّمِي فَقَالَتْ: (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤمِنُونَ). فَدَخَلَتْهَا الْمَلاَئِكَة، فَقَالَت طُوبَاكِ مَنْزِل الْمُلُوكِ».

 
Əbu Səid (Allah ondan razı olsun) demişdir: “Uca Allah Cənnəti bir kərpic qızıldan, bir kərpic gümüşdən yaratdı, orada bitkilər saldı və ona buyurdu: “Danış!” Cənnət dedi: “Möminlər, həqiqətən də, nicat tapmışlar” (əl-Muminun, 1). Mələklər də ora daxil olub dedilər: “Xoş olsun sənin halına, ey padşahların məskəni! (Yəni Cənnətə düşənlər padşahlar kimi olacaqlar)”[1]

 
[1] əl-Bəzzar, 3507. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 2662) və “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 3714) səhih olduğunu bildirmişdir.