Allahın sevdiyi üç şəxs

    18.09.2018
عن أبي الدرداء عن النبي ﷺ قال: «ثلاثةٌ يحبُّهم اللهُ، ويضحكُ إليهم، ويستبشرُ بهم: الذي إذا انكَشَفتْ فئةٌ؛ قاتلَ وراءَها بنفسِه لله عز و جل، فإمّا أنْ يُقتلَ، وإمّا أن يَنصُرَه اللهُ عز و جل و يكفِيَه، فيقولُ: انظرُوا إلى عبدِي هذا كيف صَبَرَ لي نفسَه؟! والذي له امرأة حسنة، وفراش لين حسن، فيقوم من الليل، فيقول: يذر شهوتَه، و يذكُرني، ولو شاءَ رقَدَ! والذِي إذا كان في سَفَرٍ، وكانَ معَه ركْبٌ؛ فسهِرُوا ثمّ هَجَعُوا، فقامَ من السّحرِ في ضرّاءَ وسرّاءَ»

 
Əbud-Dərdə (Allah ondan razı olsun) rəvayət edir ki, Peyğəmbər - salləllahu aleyhi və səlləm - demişdir: “Üç qism insan vardır ki, Allah onları sevir, onlara gülür və onlara görə sevinir. Onlardan biri o kimsədir ki, (bir dəstənin tərkibində dö­yüşə gedir, dəstənin düşmən tərəfindən) məğlub olduğunu gördükdə, ya Allah yolunda öldürüləcəyini, ya da Uca Allahın onu qalib edib qoruyacağını (düşünərək) dəstənin arxasında Uca Allah üçün tək­ba­şına döyüşür”. Bu zaman Uca Allah buyurur: “Bu qulumun Mənim üçün təkbaşına necə səbir etdiyinə baxın!” Həmçinin, o kimsə ki, gözəl qadına və rahat yatağa sahib olub gecə vaxtı (yatağından ibadətə) qalxır. Allah buyurur: “O, şəhvə­tini tərk edib Məni zikr edir, halbuki, əgər istəsəydi yatardı”. Həmçinin, o kimsə ki, yoldaşları ilə birlikdə səfərə çıxır. Yoldaş­ları gecənin bir hissəsini oyaq qalıb sonra yatırlar. O isə çətinlikdə də, rahatlıqda da (gecənin əvvəlini yatır), gecənin son üçdə birində isə (ibadətə) qalxır”.[1]

 
[1] əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 629) və “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 3478) həsən demişdir.