Təvazökar olmağın fəziləti

    18.09.2018
عَنْ عُمَرَ قَالَ لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ رَفَعَهُ - قَالَ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى «مَنْ تَوَاضَعَ لِى هَكَذَا». وَجَعَلَ يَزِيدُ بَاطِنَ كَفِّهِ إِلَى الأَرْضِ وَأَدْنَاهَا إِلَى الأَرْضِ «رَفَعْتُهُ هَكَذَا». وَجَعَلَ بَاطِنَ كَفِّهِ إِلَى السَّمَاءِ وَرَفَعَهَا نَحْوَ السَّمَاءِ.

 
Ömər (Allah ondan razı olsun) demişdir: “Peyğəmbər - salləllahu aleyhi və səlləm - ovcunu yerə tərəf yaxınlaşdıraraq dedi: “Uca Allah buyurur: “Mənim üçün bu cür təvazökar olanı Mən belə ucaldaram”. Pey­ğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm bunu deyərək ovcunu səmaya qaldırdı”.[1]
 

عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :«إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَىَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لاَ يَبْغِىَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ وَلاَ يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ» فقلت: يا رسول الله أَرأَيتَ لَو أنَّ رجلاً سَبني فِي مَلإ هُم أَنقصُ مِني فَرددتُ عَليه هَل عَلي فِي ذلك جُناحٌ؟ قال: «المُستبَّان شَيطانَانِ يَتهاتَران ويَتكَاذَبان»

 
İyad ibn Himər (Allah ondan razı olsun) rəvayət edir ki, Allah Elçisi - salləllahu aleyhi və səlləm - dedi: “Allah mənə vəhy etdi ki, bir-birinizə qarşı təvazökar olun, bir-birinizə təcavüz etməyin və bir-birinizin yanında lovğalanmayın”. Mən dedim: “Ey Allahın Elçisi! De görüm, əgər bir nəfər məni məndən də çox nöqsanı olan bir toplum içində söysə, mən də ona cavab qaytarsam, buna görə günah qazanarammı?” O buyurdu: “Söyüşən iki nəfər, bir-birini təqsirləndirən və bir-birinə yalan söyləyən iki şeytandır”.[2]
 

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ آدَمِيٍّ إِلا فِي رَأْسِهِ حِكْمَةٌ بِيَدِ مَلَكٍ, فَإِذَا تَوَاضَعَ قِيلَ لِلْمَلَكِ: ارْفَعْ حِكْمَتَهُ, وَإِذَا تَكَبَّرَ قِيلَ لِلْمَلَكِ: دع حِكْمَتَهُ».

 
İbn Abbas (Allah ondan razı olsun) rəvayət edir ki, Allah Elçisi - salləllahu aleyhi və səlləm - demişdir: “Elə bir Adəm oğlu yoxdur ki, onun başında olan hikmət bir mələyin əlində olmasın. O, təvazökar olduqda mələyə belə deyilir: “Onun hikmətini artır!” O, təkəbbürlük etdikdə isə mələyə belə deyilir: “Onun hikmətini burax!”[3]

 
[1] Əhməd, 292, 309, 316. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 2894) səhih olduğunu bildirib.
[2] Əbu Davud, 4250, 4897. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
[3] əl-Bəzzar, 7847; ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 12939. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”­də (№ 5675) həsən olduğunu bildirmişdir.