əl-Cəsiyə surəsi

    09.05.2019
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : أنزلت بمكة سورة {حم} الجاثية.

 
Rəvayət edilir ki, İbn Abbas (Allah ondan razı olsun) demişdir: “əl-Casiyə “Ha Mim” surəsi Məkkədə nazil olmuşdur”.
 
əs-Suyuti “əd-Durrul-Mənsur” 7/422, 13/292.