Nikah bağlamağın qaydaları

    19.06.2014

      Nikah sözünün mənası bağlanmaq və birləşmək deməkdir. Nikah şəriət qanunlarına uyğun olaraq kişi ilə qadının qanuni evlənməsidir.
Evlilik Allahın bəndələrinə bəxş etdiyi böyük nemətdir. O, bütün peyğəmbərlərin sünnəsidir (adət-ənənəsidir). İslam dini evlənməyin əzəmətinə və şərəfinə çox böyük əhəmiyyət vermişdir. Peyğəmbərimiz (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) belə demişdir: "Ey cavanlar, kim evlənə bilirsə, evlənsin. Çünki evlənmək, gözü naməhrəmlərə baxmaqdan, ayıb yerlərini isə zinadan qoruyur. Kim evlənə bilmirsə, oruc tutsun. Həqiqətən, oruc tutmaq onun çarəsidir". (əl-Buxari, 5066).

Evlənmək üçün qadına baxmaq

Bir qadınla evlənmək qərarına gələn insan evlənmədən əvvəl ona baxa bilər. Muğirə ibn Şu'bə (Allah ondan razı olsun) deyir ki, mən Peyğəmbərin (salləllahu aleyhi və səlləm) yanına gəldim və ona bir qadınla evlənmək istədiyimi çatdırdım. O isə dedi: "Get ona bax. Çünki bu sizin bir-birinizə daha çox bağlanmanız üçün əlverişlidir". (ət-Tirmizi, 868).

Nikah bağlamaq

Nikahın doğru olması üçün aşağıdakı şərtlər olmaldır:
1. Qadına himayədarlıq edənin icazəsi. Himayədar (vəli) dedikdə atası, olmasa babası, qardaşı, əmisi, dayısı və s. başa düşülür. Vəlinin müsəlman olması vacib şərtdir. Peyğəmbərimiz (salləllahu aleyhi və səlləm) "vəlisiz nikah yoxdur" deyə buyurmuşdur. Başqa bir hədisdə isə: "Hər hansı bir qadın, vəlisinin izni olmadan nikah bağlayarsa, onun nikahı batildir, onun nikahı batildir, onun nikahı batildir...". (İbn Məcəh, 1524) deyə buyurmuşdur.
2. Şahidlərin mövcudluğu: Peyğəmbər (Allahın ona və ailəsinə salavatı və salamı olsun) demişdir: "Himayədar və iki ədalətli şahid olmadan bağlanan nikah düzgün deyildir". (İbn Hibban, 1247).
3. Qadına mehrin verilməsi. Mehr qadının kişi üzərində olan haqqı və onun şəxsi mülküdür. Heç kəsin, istər ata, istərsə də başqasının qadının icazəsi olmadan onun mehrindən götürməyə haqqı yoxdur. Şəriət mehrin nə azına, nə çoxuna məhdudiyyət qoymamışdır. Bununla belə cavanlar çətinlik qarşısında qalıb evlənməkdən imtina etməsinlər deyə evlənməyi asanlaşdırmaq məqsədi ilə mehrlərin az miqdarda təyin edilməsinə təşviq etmişdir.
Evlənmədən öncə, yaxud sonra mehri tam vermək olar. Həmçinin bir hissəsini əvvəl, qalanını isə sonra vermək olar.

Qadını ərə vermədən öncə ondan icazə almaq vacibdir

Himayədarsız nikah bağlanmadığı bir şərtdirsə, himayədarın ərə verdiyi qadından bu haqda icazə alması da vacibdir. Əgər qadın razı deyilsə, himayədarın onu məcbur etməsi qadağandır.
Peyğəmbər (salləllahu aleyhi və səlləm) demişdir: "Dul qadının əmri, bakirə qadının isə icazəsi olmadan onlar üçün nikah bağlanmaz. Orada olanlar dedilər: Ey Allahın Elçisi, bakirə qadının icazəsi necə olur? Peyğəmbər (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) dedi: "Onun susması icazəsi deməkdir". (əl-Buxari, 5136).
Rəvayət edilir ki, bir qız Allah Rəsulunun (salləllahu aleyhi və səlləm) yanına gələrək belə dedi: "Atam öz mövqeyini yüksəltmək üçün məni qardaşı oğlu ilə evləndirdi". Allah Rəsulu (salləllahu aleyhi və səlləm) qızın atasını çağırtdırdı və qıza seçim etmək hüququ verdi. Qız dedi: "Atam deyənlə razıyam, lakin istəyirdim digər qadınlar bilsinlər ki, onların atalarının bunu etmək hüququ yoxdur". (İbn Məcəh, 1874).

Paylaş: