Valideynə söz qaytarmaq olarmı?

    11.08.2023
Kimdən: 
Kimsə
Sual: 
Salam. Necəsəz? Allah köməyiz olsun ki,marifləndirirsiz. Sualım budur ki,atam xasiyətcə acıdır. Yəni çox kobud davranır həm bizlə, həmdə üohum əqraba ilə. Amma zəhmətkeşdir çalışır. Korluq vermir.Amma bir növ edir,ama sonra elədiyin burundan tökür. Oğlu olaraq kobudluğuna əsəbləşirəm. Nə qədər deyirəm ki,kobud olma,çoxda xətirlərə dəymə. Yəni bəzən olur ki, dözə bilməyib cavab qaytarram. Sonra deyirəm ki, böyükdü çalışır. Cavab qaytarmaq düz deyil. Ama ki, day əsəbləşib bilmək olmur neyneyəsən. Siz nə məsləhət görərdiz? Yəni neynəmək olar? Cavab qaytarmaq düz deyil.
Cavab: 

Və aleykum Salam. Uca Allah buyurur: "Rəbbin yalnız Ona ibadət etməyi və ata-ana ilə yaxşı davranmağı buyurmuşdur. Əgər onların biri və ya hər ikisi sənin yanında qocalıq yaşına dolarsa, onlara: "Uf!" belə demə, üstlərinə qışqırma və onlara xoş söz söylə! Onların hər ikisinə rəhm edərək təvazökarlıq qanadının altına al və: "Ey Rəbbim! Onlar məni körpəliyimdən tərbiyə edib böyütdükləri kimi, Sən də onlara rəhm et!"– de. (əl-İsra, 23-24). Əgər valideynə "Uf!" demək belə qadağandırsa, o zaman bundan daha ağır sözlər demək heç olmaz. Alimlər bu ayənin təfsirində bildirmişlər ki, bir insanın valideyninə etirazını bildirməyin ən yüngül forması ona: "Uf!" deməsi ilə olur. Əgər bu sözdən daha yüngül bir söz olsaydı Uca Allah onu bildirərdi. Ətraflı bu cavabları oxuyun:

Ata-ananı incitməyin günahı barədə
Ata ilə küsülü qalmaq olarmı?

Paylaş: