ən-Nəhl surəsi 80-ci ayənin təfsiri

    23.01.2024
Kimdən: 
Maşallah
Sual: 
Salam aleykum. Nehl suresi, 80-ci ayenin tefsiri necedir?
Cavab: 

Və aleykum Salam. Uca Allah ən-Nəhl surəsi 80-ci ayədə belə buyurur:

"Allah evlərinizi sizin üçün yaşayış yeri etdi, mal-qaranın də­rilərindən istər səfərə çıxdı­ğınız vaxt, istərsə düşərgə sal­­dığınız zaman sizin üçün asan­lıqla apara biləcəyiniz çadır­lar, üstəlik də on­­ların yunundan, tiftiyindən və tükün­dən müəy­­yən vaxta qədər is­tifadə edə­cəyi­niz ev əşyaları və başqa şey­lər dü­zəltdi" (ən-Nəhl, 80). Böyük təfsir alimi Abdur-Rahmən əs-Sadi bu ayənin təfsirində belə demişdir:

"Uca Allah bu ayədə insanlara olan mərhəmətini xatırladaraq, göstərdiyi lütfkarlığına görə onları bu nemətləri etiraf etməyə, bu nemətlərə görə Ona şükür etməyə çağırır və buyurur: "Allah evlərinizi sizin üçün yaşayış yeri etdi", yəni O, sizə ev tikməyi, saraylar və sizi isti və soyuqdan qoruyan digər tikililər ucaltmağı öyrətdi. Həmçinin bunlar sizi, övladlarınızı və mal-dövlətinizi yad nəzərlərdən qoruyur. Siz evlərinizdə müxtəlif məqsədlər üçün otaqlar tikirsiniz. Evlər insanlara öz mal-mülklərini, ailələrini gözlənilməz hadisələrdən qorumağa kömək edir və onlara digər faydalar gətirir. "mal-qaranın də­rilərindən", ya dərnin özündən, ya da onun üzərində bitən yundan, ev heyvanlarının tükündən çadırlar qurursunuz ki, bu da köç edən zaman və ya düşərgə saldıqda sizin işinizi asanlaşdırır. "müəy­­yən vaxta qədər is­tifadə edə­cəyi­niz ev əşyaları və başqa şey­lər dü­zəltdi", yəni dəridən, tiftikdən və ev heyvanlarının tüklərindən insanlar qab-qacaq, xalça, libas, zənbil və məişətdə fayda verən bir çox başqa şeylər də hazırlayırlar. İnsanlar ancaq Allahın yerdəki nemətləri onlara ram etməsi sayəsində bu işləri görməyə nail olmuşlar".

Teqlər: 
Paylaş: