quran

Sabiilər kimlərdir?

    05.02.2024
Sual: 
Sabiiler- adları Qur'anda Ulduzlara ibadet eden bir qövm olaraq behs olunur.Hacc suresi 17-ci ayede adı keçen 6 esas din arasında Sabiiler yehidilerden sonra 3-cü yerde adları zikr olunur. Size yönlendirilen bir sualda Siz ise sabiilerin heç bir dinleri olmadığını qeyd edirsiz.
Cavab: 

Əssələmu aleykum. Uca Allah əl-Bəqərə surəsinin 62-ci ayəsində belə buyurur: "Şübhəsiz ki, möminlərin, yəhudi, nəsrani və sabiilərdən Allaha və Axirət gününə iman gətirənlərin və yaxşı iş görənlərin mükafatı öz Rəbbi yanındadır.

Quranda ən son nazil olan ayə hansıdır?

    07.01.2024
Sual: 
Salam Aleykum ua rahmatullahi ua barakatuhu. ilk əvvəl Allah sizi xeyirlə mükafatlandırsın Amin. Sualım var sizə; Qurani Kərimdə son nazil olan Aye Əl-Maidə surəsi oldugunun alimlərin görüşü və ya hadislər mövcuddurmu?
Cavab: 

Və aleykum Salam. əl-Maidə surəsinin 3-cü ayəsi Qurandan nazil olan son ayələrdən biri olsa da, ən son nazil olan ayə deyil. Quranın ən son nazil olan ayəsi əl-Bəqərə surəsinin "Allahın hüzuruna qaytarılacağınız gündən qorxun!

Ali-İmran surəsi 90-cı ayənin təfsiri nədir?

    29.12.2023
Sual: 
Salam aleykum Ali imran suresinin tefsiri bir insan iman getrir kufr edir yene iman getrir kuf edir ve tovbe edir sonra kufr tovbe kufr tovbe ve nehayet agli basna gelir kufre tovbe edir ve olene kimi kufre qayitmir bele şexs bagislanir? Qelbde ve sesli cinleri devet etmey olarm
Cavab: 

Və aleykum Salam. Uca Allah Ali-İmran surəsində buyurur: "Sözsüz ki, iman gətirdikdən sonra kafir olan və küfrlərini daha da artıran kimsələrin tövbəsi əsla qəbul edilməyəcək.

Cümə surəsinin transkripsiyasını yaza bilərsiz?

    23.11.2023
Sual: 
Əssəlamu əleykum Yenə də ən azından cümə surəsinin bir qisminin transkripsiyanı yazardınız.
Cavab: 

Və aleykum Salam. Transkripsiyadan Quran oxumaq doğru deyil, çünki ərəbcə bəzi səslərin azərbaycanca qarşılığı yoxdur. Çalışın ərəbcə oxumağı öyrənəsiniz, çünki Qurandan oxuduğunuz hər hərfə görə savab qazanırsınız.

Pages