Kafirlər sorurşurlar ki, əgər hər şeyi Allah yaradıbsa, bəs Allahı kim yaradıb?

    26.06.2014
Sual: 
salam aleykum.Eger bizden bir kafir sorussa ki Allah her seyi insanlari ,canlilari Yaradandir.BEs Allahi kim yardib ?Allah oz-ozunemi yaranib ?biz kafire ne cavab verek onu nece basa salaq eger dediklerimde gunah isletmisemse Allah meni bagislasin
Cavab: 

Aleykum salam. Kafirlərin verdiyi bu sual məntiqsiz və özü-özünə zidd olan bir sualdır. Yaradan odur ki, Onu heç kim yaratmayıb, həmişə mövcud olub, hər kəsi o yaradıb. Verilən sual isə məntiqi cəhətdən "Yaradan" kəliməsinə ziddir. Əgər biz - arqument naminə - Allahı kimsə yaradıb deyə söyləsəydik, o zaman onlar sizdən soruşacaqdılar ki, yaxşı bəs yaradanın yaradanını kim yaradıb? Bu halda, onların məntiqi ilə belə bir silsilə yaranır: yaradanın yaradanının yaradanını kim yaratmışdır? Və ilə axır, sonsuza qədər. Bu isə mənasızdır.
Allahın Rəsulunun (salləllahu aleyhi və səlləm) belə dediyi rəvayət olunur: "Şeytan sizlərdən birinə gələrək belə söyləyəcək: "Səmanı kim yaratmışdır? Yeri kim yaratmışdır? Həmin kəs cavabında: "Allah" deyə söyləyəcək. Daha sonra O söyləyəcək: yaxşı bəs Allahı kim yaratmışdır? Kim buna bənzər bir şey ilə rastlaşsa, onda bu cür söyləsin: "Əməntu billəəhi va Rusulihi (Allaha və Onun Rəsullarına iman etdim)".

Uca Allah Özü haqqında buyurur: "Onun (Allahın) mislində heç bir şey yoxdur" (əş-Şura, 11). Başqa bir ayədə isə belə buyurur: "Əvvəl də, Axır da, Zahir də, Batin də Odur. O, hər şeyi bilir" (əl-Hədid, 3). Təfsir alimi əs-Saadi bu ayənin təfsirində belə deyir:

"Yəni Allah - Əvvəldir, Ona qədər heç bir şey mövcud deyildi, Axırdır - Ondan sonra heç nə olmayacaq, Zahirdir - Ondan üstün heç nə yoxdur, Batindir - elmi ilə hər şeyi əhatə etmişdir, yaratdıqlarından xəbərdardır. O, aşkarda və gizlində, keçmişdə və gə­lə­cə­kdə olan hər şey­dən xə­bərdardır". Peyğəmbər (ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsu) öz dualarında bu adların izahını verərək belə demişdir: "Allahım! Yeddi qat səmanın Rəbbi, böyük Ərşin Rəbbi, bizim Rəbbimiz və hər bir şeyin Rəbbi! Toxumu və çəyirdəyi cücərdib çat­ladan, Tövratı, İncili və Furqanı (Quranı) nazil edən! Kəkilindən tutduğun (idarə etdiyin) hər bir şe­yin şərin­dən Sənə sığınıram. Allahım! Sən Əv­vəlsən, Səndən əvvəl heç nə yoxdur. Sən Axır­san, Səndən sonra heç nə yoxdur. Sən Zahir­sən, Səndən üstün heç nə yoxdur. Sən Batinsən, Səndən daha yaxın heç nə yoxdur! Borcumuzu ödə, bizi yoxsulluqdan qurtar!" (Muslim 4/2084).

Həmçinin oxuyun: Allahın "əl-Həyy" və "əl-Qayyum" adlarının mənası

Teqlər: 
Paylaş: