97. əl-Qadr surəsi

"Qədr gecəsi" surəsi, 5 ayə,
Məkkədə nazil olub.

Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə! 

 

1. Həqiqətən, Biz onu (Quranı) Qədr gecəsində nazil etdik!

2. Sən haradan biləsən ki, Qədr gecəsi nədir?

3. Qədr gecəsi min aydan xeyirlidir.

4. O gecə Rəbbinin izni ilə mələklər və Ruh (Cəbrail) hər işə görə yerə enirlər.

5. O gecə sübh açılanadək əmin-amanlıq olur.