31. Pis yuxu görən nə etməlidir?

   «Üç dəfə sol tərəfinə tüpürməli».[1]
   «Üç dəfə "Əuzu billəhi minə-ş-şeytani-r-racim deyərək" lənətlənmiş şeytandan və gördüyünün şərrindən Uca Allaha sığınmalı».[2]
   «Onu heç kəsə danışmamalı».[3]
   «Digər böyrü üstə çevrilməli».[4]
 
   «Əgər istəsə, qalxıb namaz qılsın».[5]

 
[1] Muslim, 4/1772;
[2] Muslim, 4/1772 və 1773.
[3] Muslim, 4/1772;
[4] Muslim, 4/1773;
[5] Muslim, 4/1773;