49. Uşaqları qorumaq üçün oxunan dua

 Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm Həsən və Hüseyni Allah onlardan razı olsun qorumaq üçün belə dua edərdi: 

 [Uiyzukumə bikəlimətilləhit-təm­məti min kulli şəytanin və hammətin və min kulli aynin ləmmətin]
 
 «Hər bir şeytandan, zərərli həşəratdan və hər pis gözdən qorumaq üçün sizi Allahın tam kəl­mələrinə həvalə edirəm».[1]

 
[1] əl-Buxari, 4/119. İbn Abbasın Allah ondan razı olsun rəvayə­tin­dən.