60. Cənazəni dəfn etdikdən sonra edilən dua

 [Allahummə-ğfir ləhu. Allahummə səbbithu.]
 
 «Allahım, onu bağışla! Allahım, onu sə­batlı et!»[1]

 
[1] Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm cənazəni dəfn etdikdən sonra onun qəbri üstündə durub deyərdi: «(Allahdan) qarda­şınız üçün bağışlanma diləyin və onun sabit olmasını istə­yin. Çünki onu, indi sorğu-sual edirlər». Əbu Davud, 3/315. Hakim onu “səhih” hesab etmiş, əz-Zəhəbi də bunu təsdiqlə­mişdir, 1/370.