100. Minik vasitəsi büdrədikdə (ilişib qaldıqda) edilən dua

 [Bismilləh]
 
«Allahın adı ilə!»[1]

 
[1] Əbu Davud, 4/296. əl-Albani bu hədisi «səhih» hesab et­mişdir. Bax: «Səhih Əbu Davud» 3/941.