111. Xoruz banlayarkən və ya uzunqulaq anqırarkən edilən dua

«Xoruzun banlamasını eşitsəniz, Allah­dan Onun lütfünü diləyin. Çünki o (xoruz), mələk görmüşdür. Uzunqulağın anqırmasını eşitsəniz, şeytandan Allaha sığının. Çünki o (uzunqulaq), şeytan görmüşdür».[1]
 

 
[1] «Fəthul-Bari», 6/350; Muslim, 4/2092.