Nəcaşi haqda - Ali-İmran surəsi 199 - cu ayə

    03.10.2018
وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَاب

 
“Həqiqətən, Kitab əhlindən elələri də var ki, Allaha müti olaraq həm Allaha, həm sizə nazil edilənə, həm də özlərinə nazil edilənə iman gətirir, Allahın ayələrini ucuz qiymətə satmırlar. Onların öz Rəbbi yanında mükafatları vardır. Şübhəsiz ki, Allah tez haqq-hesab çəkəndir”
 

عَن أَنَس ؛ أَنَّ النَّبِيّ صلي الله عليه وسلم صلي علي النجاشي حين نعي فقيل : يا رَسولَ اللهِ تصلي علي عبد حبشي ؟! فأنزل الله عز وجل {وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله}.

 
Ənəs ibn Malik (Allah ondan razı olsun) rəvayət edir ki, Peyğəmbər - salləllahu aleyhi və səlləm - səhabələrinə Nə­caşinin vəfat etdiyini xəbər verdikdən sonra onun üçün cənazə namazı qıldı. Səhabələrdən bəziləri ona dedilər: “Ey Allahın Elçi­si! Həbəşinin cənazə namazını qılırsan?” Uca Allah da bu ayəni nazil etdi: “Həqiqətən, Kitab əhlindən elələri də var ki, Allaha müti olaraq həm Allaha, həm sizə nazil edilənə, həm də özlərinə nazil edilənə iman gətirir...” (Ali-İmran, 199)”.
 
Əbu Bəkr əl-Bəzzar, 832, 6556; ən-Nəsai “Təfsir” 108; ət-Tabərani “Mucəmul-Əvsat” 5147; əd-Diya əl-Məqdisi “Əhədisul-Muxtəra” 2039. Şeyx Muqbil, Ali Nasr və əl-Hilali səhih olduğunu bildirmişlər.