əl-İnşiqaq surəsi

    21.05.2019
عن ابن عباس قال : نزلت سورة {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} بمكة

 
Rəvayət edilir ki, İbn Abbas (Allah ondan razı olsun) demişdir: Göy yarılacağı zaman” (əl-İnşiqaq) surəsi Məkkədə nazil olmuşdur”.
 
əs-Suyuti “əd-Durrul-Mənsur” 8/454, 15/313.