əl-Buruc surəsi

    22.05.2019
عن ابن عباس قال : نزلت { وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ} بمكة

 
Rəvayət edilir ki, İbn Abbas (Allah ondan razı olsun) demişdir: “And olsun bürclü göyə!” (əl-Buruc) surəsi Məkkədə nazil olmuşdur”.
 
əs-Suyuti “əd-Durrul-Mənsur” 8/461, 15/327.