əl-Bələd surəsi

    22.05.2019
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : نزلت سورة {لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ} بمكة

 
Rəvayət edilir ki, İbn Abbas (Allah ondan razı olsun) demişdir: “əl-Bələd surəsi Məkkədə nazil olmuşdur”.
 
əs-Suyuti “əd-Durrul-Mənsur” 8/516, 15/432.