əş-Şəms surəsi

    22.05.2019
عن ابن عباس قال : نزلت سورة {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} بمكة

 
Rəvayət edilir ki, İbn Abbas (Allah ondan razı olsun) demişdir: And olsun günəşə və onun saçdığı şəfəqə!” (əş-Şəms) surəsi Məkkədə nazil olmuşdur”.
 
əs-Suyuti “əd-Durrul-Mənsur” 8/527, 15/454.