əd-Duha surəsi

    22.05.2019
عن ابن عباس قال : نزلت سورة {وَالضُّحَى} بمكة

 
Rəvayət edilir ki, İbn Abbas (Allah ondan razı olsun) demişdir: And olsun səhərə! (əd-Duha) surəsi Məkkədə nazil olmuşdur”.
 
əs-Suyuti “əd-Durrul-Mənsur” 8/539, 15/479.