ət-Təkasur surəsi

    23.05.2019
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : نزلت بمكة سورة {أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ}.

 
Rəvayət edilir ki, İbn Abbas (Allah ondan razı olsun) demişdir: “Çoxluğa hərisliyiniz başınızı o qədər qatdı ki” (ət-Təkəsur) surəsi Məkkədə nazil olmuşdur”.
 
əs-Suyuti “əd-Durrul-Mənsur” 8/609, 15/614.