əl-Huməzə surəsi

    23.05.2019
عن ابن عباس قال : أنزلت {وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ} بمكة

 
Rəvayət edilir ki, İbn Abbas (Allah ondan razı olsun) demişdir: “Hər bir qeybət edənin, tənə vuranın vay halına!” (əl-Huməzə) surəsi Məkkədə nazil olmuşdur”.
 
əs-Suyuti “əd-Durrul-Mənsur” 8/623, 15/644.