əl-Fil surəsi

    23.05.2019
عن ابن عباس قال : أنزل {أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ} بمكة

 
Rəvayət edilir ki, İbn Abbas (Allah ondan razı olsun) demişdir: “Rəbbinin fil sahiblərinə nələr etdiyini görmədinmi?” (əl-Fil) surəsi Məkkədə nazil olmuşdur”.
 
əs-Suyuti “əd-Durrul-Mənsur” 8/627, 15/652.