əl-Qureyş surəsi

    23.05.2019
عن ابن عباس قال : نزلت {لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ} بمكة

 
Rəvayət edilir ki, İbn Abbas (Allah ondan razı olsun) demişdir: “Qureyşin birliyi xatirinə” (Qureyş) surəsi Məkkədə nazil olmuşdur”.
 
əs-Suyuti “əd-Durrul-Mənsur” 8/634, 15/669.