əl-Maun surəsi

    23.05.2019
عن ابن عباس قال : أنزلت {أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ} بمكة

 
Rəvayət edilir ki, İbn Abbas (Allah ondan razı olsun) demişdir: “Dini yalan sayan o kimsəni gördünmü?” (əl-Məun) surəsi Məkkədə nazil olmuşdur”.
 
əs-Suyuti “əd-Durrul-Mənsur” 8/641, 15/684.