əl-Kovsər surəsi

    23.05.2019
عن ابن عباس قال : نزلت سورة {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} بمكة

 
Rəvayət edilir ki, İbn Abbas (Allah ondan razı olsun) demişdir: “Həqiqətən, Biz Kövsəri sənə bağışladıq” (əl-Kəusər) surəsi Məkkədə nazil olmuşdur”.
 
əs-Suyuti “əd-Durrul-Mənsur” 8/646, 15/694.