Uşaqlara günah yazılmır, bəs savab yazılırmı?

    25.06.2019
Sual: 
Uşaqlara günah yazılmır,bes savab yazılırmı?
Cavab: 

Bəli, uşaqlara etdikləri saleh əməllərə görə savab yazılır. Bir hədisdə rəvayət edilir ki, Peyğəmbər ər-Ravha adla­nan yerdə bir dəstə atlı ilə qarşılaşdı. Onlardan: “Kimsiniz?” deyə soruşduqda, onlar: “Müsəlmanıq.” deyə cavab verdilər. Sonra: “Sən kimsən?” deyə ondan soruşdular. O: "Allahın Elçisi" deyə cavab verdikdə, bir qadın əlindəki uşağı qaldıraraq: "Buna həcc varmı?" deyə soruşdu? Peyğəmbər (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun!): "Bəli və sənə də savab var!" - deyə cavab verdi" (Muslim, 1336). Bu hədis göstərir ki, uşaqlar kiçik və ya böyük olmasından asılı olmayaraq etdikləri saleh əməllərə görə savab qazanırlar. Həmçinin, valideynləri və digər onları öyrədən adamlar da onlarla birlikdə savab qazanırlar. Çünki  Peyğəmbər (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun!) demişdir: "Xeyir əmələ dəlalət edən, xeyri edən adam kimidir" (Muslim, 1893). Həmçinin, bu sualın cavabını oxuya bilərsiniz: Uşaqların əməlisaleh övlad olması üçün nə etmək lazımdır?

Teqlər: 
Paylaş: