Qəbirstanlığa girərkən salam verməyimiz ölülərin eşitməsi anlamına gəlirmi?

    09.10.2019
Kimdən: 
Süleyman
Sual: 
Əs sələmu aleykum. Peyğəmbər (s.a.s) dünyasını dəyisəndə deyirlər Hz Ömər deyib ki, Buna nə olub sayiqlayir? Bu barədə səhih mənbələrlə izah verərdiniz zəhmət olmasa 2. Bir də ölülər bizi eşitmir bilirik. bəs nə üçün qəbristanlıga gedəndə salam olsun mömin diyarin insanlarına deyib giririk qəbristanlığa? İzahini verərdiz bir zəhmət
Cavab: 

Va aleykum salam.

1) Səhih hədislərdə Ömər ibn əl-Xattabın (Allah ondan razı olsun) Peyğəmbər (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) barədə "sayıqlayır" deməsi gəlməmişdir. İbn Abbas (Allah ondan və atasında razı olsun) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) ölüm ayağında ağrıları şid­dət­lə­nərkən: "Mənə (üstündə) yazı yazmaq (yəni yazdırmaq) üçün bir şey gətirin, sizə elə bir yazı ya­zım ki, ondan sonra zəlalətə düşməyəsiniz"– deyə buyurdu. Ömər (Allah ondan razı olsun): "Pey­ğəm­bərin (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) ağrıları şiddətlənmişdir, bizim əlimizdə Allahın Kitabı var, o bizə kifayət edər" – dedi. Bu vaxt (əshabələr) arasına ixtilaf düşdü, səs-küy qalxdı və Peyğəmbər (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) onlara: "Qalxın yanımdan! Mənim hüzu­rumda mübahi­sə et­mək olmaz" – deyə buyurdu. (əl-Buxari, 114. Muslim, 1637).

Başqa bir rəvayətdə (əl-Buxari, 3053) bu hadisənin cümə axşamı baş verdiyi bildirilir.  Gördüyümüz kimi hədislərdə Ömər (Allah ondan razı olsun): "Pey­ğəm­bərin ağrıları şiddətlənmişdir" - demişdir. Belə deməsinə səbəb isə Peyğəmbərin (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) narahat olmasını istəməməsindən və ona şəfqət hissindən irəli gəlirdi. Bu hadisədən sonra Peyğəmbərimiz (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) dörd gün həyatda qaldı və əgər yazdırmaq istədiyi vəhy olsaydı, onun qarşısını nə Ömər, nə də başqası ala bilməzdi. 

2) Qəbirstanlığa girərkən ölülərə salam verməyə gəlincə, bu, dua məqsədi daşıyır. Səhih hədislərdə varid olmuşdur ki, qəbirləri ziyarət edərkən: "Əs-sələmu aleykum əhləd-diyəri minəl-mu'mininə vəl-muslimin və innə inşə Allahu bikum ləhiqunə [və yərhə­mul­­lahul-mustəqdiminə minnə vəl-mustə'xi­rin]. Əs'əlullahə lənə və ləkumul-afiyə­tə" «Ey (bu) diyarın mömin və müsəlman sakinləri! Sizə salam olsun! Allah istəsə, biz də sizə qovuşacağıq. [Allah bizdən əvvəl gedənlə­rə və qalanlara rəhmət etsin!] Allahdan özü­müzə və sizə salamatlıq diləyirəm!» - deyilir. Belə demək heç də ölülərin eşitməsi mənasına gəlmir. Belə deməklə biz Allahdan onları bağışlamasını və onları əfv etməsini istəyirik. Həmçinin oxuyun:
Teqlər: 
Paylaş: