Dini qız adları yaza bilərsinizmi?

    04.11.2019
Kimdən: 
Aytən
Sual: 
Salam Zehmet olmasa mene dini qız adları deyerdiz
Cavab: 

Va aleykum salam. Dini qız adları bunlardır:

Ərəb Azərbaycan Ərəb Azərbaycan Ərəb Azərbaycan Ərəb Azərbaycan
رابيه Rabiyə حنيفه Hənifə ثناء Səna آسيا Asiya
رسمه Rəsməh حواء Həvva جازيه Caziyə آمنة Əminə
رقية Raqiyyə حياة Həyat جليلة Cəlilə أروى Ərva
رفيدة Rafida خالصة Xalisə جوزاء Covzə أسماء Əsma
رندة Randa خالدة Xalidə جويرية  Cuveyriyyə أصيلة Əsilə
راشدة Raşidə خضراء Xəzra حذام Hizam إمامة Imamə
رواء Rəva خزامي Xuzami حسانة Həsanə أمينة Umeyyə
راضية Raziyə خلود Xulud حسيبة Həsibə بادية Badiyə
روضة Rovzə خولة Xovlə حصان Həssan بثينة Buseynə
روية Ruyə دليل Dəlil حصة Həssə البتول Əl-Bətul
ريا Rəya ديمة Deymə حصيفة Həsifə بنان Bənan
رؤي Ruey زكية Zəkiyyə حفصة Həfsə بنانة Bənanə
ربي Rəbiy رائدة Raidə حكيمة Həkimə تقية Təqiyyə
رباب Rəbab رزينة Rəzinə حليمة Həlimə تماضر Təmazir
الرباب Əl-Rəbab رابعة Rabiə حميدة Həmidə ثامرة Samirə
رحمة Rəhmə راضية Raziyə سودة Sövdə ثرياء Sürəyya
كريمة Kərimə عاتقة Atiqə شاكرة Şakirə رزان Rəzan
لبابة Lübabə عاصمة Asimə شرف Şərəf زاهدة Zahidə
لبيبة Ləbibə عامرة Amirə شريفة Şərifə زبيدة Zübeydə
لطيفة Lətifə عاملة Amilə الشفاء Əş-Şifa زينب Zeynəb
لمى Ləmə عالية Aliyə شيماء Şeyma سارة Sara
لمياء Ləmya عبلة Əblə الشيماء Əş-Şeyma سابقة Sabiqə
ماجدة Məcidə عديلة Ədilə شيخة Şeyxə سامية Samiyə
مأمونة Məmunə عزة Izzət صالحة Salihə سالمة Səlimə
مبروكة Məbrukə عفاف Ifaf صابرة Sabirə سبيعة Səbiə
محفوظة Məhfuza عزيزة Əzizə صباح Səbah سراء Sərra
مريم Məryəm عفيفة Əfifə صفيه Səfiyyə سعاد Süad
مزنة Muznə عقيلة Əqilə طاهرة Tahirə سلطانة Sultanə
مصونة Məsunə العنود Əl-Ənud طرفة Tərfə سناء Səna
معاذة Muaza علياء əlya طيبة Təyyibə سلمى Səlma
مفيدة Mufidə عهود Əhud عائشة Aişə سمحة Səmhə
منيبة Munibə فائزة Faizə عائدة Aidə سمية Səmiyyə
منيرة Munirə فضيلة Fəzilə عابدة Abidə سهلة Səhlə
منيفة Munifə قرة Qurra نجاة Nəca سهيلة Suheylə
واجدة Vacidə نفيسة Nəfisə نجية Nəciyyə منى Mina
واصلة Vasilə نوره Nura نجلاء Nəcla منال Mənal
وئام Viam هاجر Həcər ندى Nədə ميمونة Məymunə
وجيهة Vacihə هدى Hədə نزيهة Nəzihə ناجية Naciyə
وحيدة Vahidə هناء Həna نسيبه Nəsibə نوف Novf
وضحاء Vəzha هند Hind نعيمة Nəimə نهى Nəhə
وفاء Vəfa هياء Həya نفيسة Nəfisə نبيلة Nəbilə


وائلة Vailə

نبيهة Nəbihə


Paylaş: