Rəsulullahın nəsli kimlər olub?

    22.04.2014
Sual: 
Salam aleykum. Qardaş Rasulullahin (s.a.s) neçə zovcesi olub ve hansilarinin ushaglari olub ve onlar kimlerdir? Hansilar kimle aile heyati qurub? Neveleri barede? Yeni qardaş ümumilikde Rasulullahin (s.a.s) ehli beyti haqqinda etrafli cavab yazardiniz. Allah rizasi uchun. Allah sizlerden razi olsun!
Cavab: 

Aleykum salam. Peyğəmbərimiz (sallallahu aleyhi və səlləm) İyirmi beş yaşında ticarət məqsədi ilə Şama səfər edir. Qayıtdıqdan sonra Xuveylidin qızı Xədicə (radıyallahu anhə) ilə evlənir. Mehiri (başlıq parası) 10 cavan dəvə, bir rəvayətə görə isə 6 cavan dəvə idi. İlk zövcəsi Xədicə binti Xuveylid ibni Əsəd ibni Abdul Uzzadır. Peyğəmbərimiz (sallallahu aleyhi və səlləm) onunla 25 yaşında evlənir. Xədicənin (radıyallahu anhə) isə 40 yaşı var idi. Xədicə (radıyallahu anhə) Peyğəmbər (sallallahu aleyhi və səlləm) qabaq Atik ibni Aiz əl Mahzumi ilə evlənmiş o, öldükdən sonra isə Əbu Halə əl Teymi ilə evlənmişdir və bir uşağı olduqdan sonra o, da vəfat etmişdir. Xədicə (radıyallahu anhə) hicrətdən 3 il əvvəl, bəzi rəvayətlərə görə 1 il əvvəl vəfat etmişdir. Peyğəmbər (sallallahu aleyhi və səlləm) o, ölüncəyə qədər başqa bir qadınla evlənməmişdir. İmam Nəvəvi (rahmətullahi aleyhi) deyir ki: "Peyğəmbərin (sallallahu aleyhi və səlləm) İbrahimdən başqa bütün övladları bu qadından olmuşdur. Birinci oğlu Qasim Peyğəmbərə (sallallahu aleyhi və səlləm) peyğəmbərlik verilməmişdən qabaq dünyaya gəlir və 2 ay yaşadıqdan sonra vəfat edir. Peyğəmbər (sallallahu aleyhi və səlləm) onun adı ilə kunyələnərək (əqəblənərək) Əbul Qasim (Qasımın atası) deyə çağrılırdı. Ənəs (radıyallahu anhə) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (sallallahu aleyhi və səlləm) bazarda bir nəfərin başqasına: "Ey Əbul Qasım!" deyərək səslədiyini eşitdi. Peyğəmbər (sallallahu aleyhi və səlləm) o, tərəfə baxaraq: "Mənim adımı götürün lakin mənim kunyəmlə (ləqəbimlə) kunyələnməyin (ləqəblənməyin)" deyə buyurdu. (Buxari 6/647).
İbn Həcər Bəğavi (rahmətullahi aleyhi)  deyir ki: "Bu ixtilaflı məsələdir və bu haqda bir neçə görüş vardır. Bəzilərinə görə bu qadağa yalnız onun yaşadığı dövrə aiddir, bəziləri də deyirlər ki, iki adı da birdən götürmək qadağandır (Həm Məhəmməd, həm də Əbul Qasim kunyəsini)". (Fəthul Bəri 6/648).
İkinci oğlu Abdullahdır. Tahir və Tayyib olaraq da adlandırılmışdır. Bəziləri də qeyd edirlər ki, bunlar başqa övladlarıdır. Lakin doğru olan birincisidir. Peyğəmbərlikdən sonra dünyaya gəlmişdirlər. Üçüncü oğlu İbrahimdir. Hicrətin 8-ci ilində Mədinədə dünyaya gəlmiş və hicrətin 10-cu ildə 17 və ya 20 aylıq ikən vəfat etmişdir. Ənəs (radıyallahu anhu) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (sallallahu aleyhi və səlləm) oğlu İbrahim öldüyü zaman buyurdu: "O, körpə ikən öldü. Onun Cənnətdə iki süd anası vardır. Onlar onun südünü iki ilə tamamlayacaqlar. Çünki o, mənim oğlumdur". (Müslim, 2316).
Peyğəmbərin (sallallahu aleyhi və səlləm) zamanında günəş tutuldu. İnsanlar: "Günəş İbrahimin ölümünə görə tutulmuşdur" dedilər. Peyğəmbər: "Həqiqətən günəş və ay Allahın rəmzləridir. Onlar heç kəsin ölmünə və ya doğulduğuna görə tutulmurlar...". (Buxari, Müslim).
Peyğəmbərin (sallallahu aleyhi və səlləm) 4 qızı olmuşdur. Zeynəb (radıyallahu anhə). Onunla Halə ibni Xuveylidin oğlu Əbul As ibni  Rabi ibni Abdul Uzza ibni Abduşşəms evlənmişdir. Fatimə (radıyallahu anhə). Onunla Əli ibni Əbu Talib (radıyallahu anhu) evlənmişdir. Övladları: Həsən, Hüseyn, Zeynəb, Ümmu Kulsum (radıyallahu anhum). Ruqəyyə və Ummu Kulsum (radıyallahu anhum). Bu ikisi ilə Osman (radıyallahu anhu) evlənmişdir. Əvvəlcə Ruqəyyə ilə evlənmiş, onun ölümündən sonra Ummu Kulsum ilə evlənmişdir. Hər ikisi də onun nigahı altında vəfat edir. Buna görə də Peyğəmbərimiz (sallallahu aleyhi və səlləm) Osmanı (Allah ondan razı olsun) "zinnureyn" (iki nur sahibi) olaraq adlandırmışdır. Ruqəyyədən olan övladı: Abdullah. Hicrətin 2-ci ilində Ramazan ayında Bədr günündə vəfat etmişdir. Ummu Kulsum isə hicrətin 9-cu ilində Şaban ayında vəfat etmişdir. Fatimədən (radıyallahu anhə) başqa bütün övladları Peyğəmbərdən əvvəl vəfat etmişlər. Yalnız Fatimə (radıyallahu anhə) Peyğəmbərdən (sallallahu aleyhi və səlləm) 6 ay sonra vəfat etmişdir. Peyğəmbərimizin (sallallahu aleyhi və səlləm) zövcələrinin adları: 1. Xədicə binti Xuveylid ibn Əsəd ibn Əbdul Uzza, 2. Sövdə binti Zəmə ibn Qeys, 3. Zeynəb binti Xuzeymə, 4. Ummu Sələmə binti Əbi Uməyyə, 5. Cuveyriyyə binti Haris ibn Əbi Dirar, 6. Zeynəb binti Cəhş, 7. Ummu Həbibə binti Əbi Sufyan, 8. Məymunə bintil Haris əl Hilaliyyə, 9. Səfiyyə bint Həyiy ibn Əxtəb, 10. Mariyə əl Qibtiyyə, 11. Reyhanə binti Zeyd ibn Şəmun, 12. Fatimə binti Şureyh, 13. Əsma binti Nu'man ibn Haris ibn Kində, 14. Aişə binti Əbi Bəkr, 15. Həfsə binti Ömər (Allah onlardan razı olsun). Uca Allah buyurur: "Peyğəmbər möminlərə onların özlərindən daha yaxındır. Zövcələri isə möminlərin analarıdır...". (əl Əhzab, 6).

Peyğəmbərimizin əhli beyti haqqında isə buradan oxuyun: Əhli Beyt kimlərdir?

 

Teqlər: 
Paylaş: