Tərkibində haram qatışığı olan dərmanlardan istifadə etmək və ya onları satmaq olarmı?

    03.10.2021
Kimdən: 
Allahin qulu
Sual: 
Esselemu aleykum Bir sualim var inwe Allah Biz apteklerden derman vasitesi kapsullar alib icirik hansiki o kapsullarin ozunun terkibi hazirlanmasi jelatindendir donuz piyi ve ya muxtelif heyvan meywelli bunlari alib icmeyimiz olarmi ? Veya bir muselman bu kapsullarin satiwini ede bilermi?
Cavab: 

Va aleykum salam. Əgər tərkibinə haram qatışığı olan dərmanları əvəz edən başqa dərman vasitələri yoxdursa və ya bu dərmanlar kimi təsir gücünə malik deyilsə, bu halda haram qatışığı olan dərmanlardan istifadə etmək və onları satmaq icazəli sayılır. Çünki bu, zərurət sayılır. Uca Allah zərurət halında haram olan qidalardan istifadə etməyə icazə vermişdir. Uca Allah bu xüsusda buyurur: "O sizə ancaq ölmüş heyvanı, qa­nı, donuz ətini və Allahdan baş­qa­sı üçün kəsiləni haram et­miş­dir. Hər kim təcavüz et­mə­dən və həd­di aşmadan bun­lardan yemə­yə məcbur olar­sa, bu ona günah sayılmaz. Həqiqə­tən, Allah çox bağış­la­yan­dır, rəhm­lidir" (əl-Bəqərə, 173). Həmçinin buyurur: "Kim çarəsiz qa­lar­sa, gü­naha meyl et­mə­yə­rək, haram edilmiş qidalardan yeyə bilər. Çün­ki Allah ba­ğışla­yandır, rəhmlidir" (əl-Maidə, 3). İbn Kəsir bu ayənin təfsirində deyir:

"Yəni hər kim zərurətdən dolayı Uca Allahın ayədə qeyd etdiyi bu haramlardan birini yemək məcburiyyətində qalarsa, zəruri ehtiyacını ödəyəcək qədər bu haram ətlərdən yeyə bilər. Allah əlbəttə ki, onun üçün ba­ğışla­yandır, rəhmlidir. Çünki Uca Allah naçar qalmış qulunun buna ehtiyacını bilir və buna görə onun günahını bağışlayaraq günahından keçir. İbn Hibbanın "Səhih" və İmam Əhmədin "Musnəd" əsərlərində, Abdullah ibn Ömərdən Peyğəmbərin belə dediyi rəvayət edilir: "Uca Allah, Ona asilik edilməyi sevmədiyi qədər, Onun rüsxətlərinə əməl olunmasını sevir"  (Əhməd, 5866). 

Teqlər: 
Paylaş: