Pirdə Allahın adına kəsilən heyvanı yemək olarmı?

    12.01.2023
Kimdən: 
Mucahid
Sual: 
Assalamu Aleykum və Rahmətullah q menim yaxın qohumum gilde ocax (pir) var cahamat gelir ordan şekilden opür ve seyidin ceddinden medet umur yeni ki heyvan kesende ama bismillehle kesiller bu insanların evinde yemek yemek olar ?
Cavab: 

Va aleykum Salam və Rahmətullah. Allahın adına kəsilsə belə, Allaha şərik qoşulan yerlərdə kəsilən heyvanları yemək qadağandır. Odur ki, o qohumun evində ət yeməklərini yeməyin. Uca Allah haram qidaları bizə bildirərək buyurur: "Sizə leş, qan, donuz əti və Allah­dan baş­qa­sının adı ilə kəsil­miş heyvanlar haram edildi. Habelə bo­ğul­muş, küt alətlə vurulub öldürül­müş, hün­dür bir yerdən yı­xı­lıb gə­bər­­miş, (başqa bir heyvan tərəfindən) buy­nuzlanıb öl­­müş, yır­tıcı hey­van tə­rə­fin­dən parçala­nıb ye­yil­miş – bu heyvanlardan canı çıxmamış kəsdikləriniz is­tisnadır – dik qoyulmuş daşlar (Allaha şərik qoşulan qurbangahlar) üzə­rində kəsilmiş hey­van­lar və fal ox­ları ilə qismət ax­tar­manız sizə haram edildi. Bun­lar gü­nah­dır" (əl-Maidə, 3). İbn Kəsir bu ayənin təfsirində demişdir:

"Mucahid və İbn Cureyc (Allah onlara rəhmət etsin) demişlər: "Dik qoyulmuş daşlar Kəbənin ətrafında olan daşlardır". Həmçinin İbn Cureyc demişdir: "Bunlar üç yüz altmış daş idi. Ərəblər cahiliyyət dövründə qurbanlarını bu daşların yanında kəsərdilər. Burada kəsdikləri qurbanların qanını Kəbəyə səpər, ətlərini isə parçalayıb bu daşların üzərinə sərərdilər”. Bir çoxları da belə nəql etmişlər. Sonra Uca Allah möminlərə bu cür etməyi qadağan edərək, Allahın adı çəkilmiş olsa belə, bu daşların yanında kəsilən heyvanların ətindən yeməyi haram etmişdir. Çünki bu, Allahın və Elçisinin (ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) qadağan etdiyi şirk əməldir. Bu ayə bu mənada açıqlanmalıdır". Həmçinin oxuyun:

Pirdə qurban kəsmək və qurbanla əlaqəli digər suallar
Ziyarətgahlara nəzir qoymaq olarmı?

Teqlər: 
Paylaş: