Allahın ən-Nur və əs-Sittir adları varmı?

    28.08.2023
Sual: 
Əssələmu aleykum va rahmətullah. Allahın ən- Nur " və əs- Sittir" adları var?
Cavab: 

Və aleykum Salam. əs-Sittir Uca Allahın adlarından biridir. Bu barədə ətraflı oxuyun:


Alimlər "ən-Nur" adının Uca Allahın adlarından biri olub-olmaması məsələsində fikir ayrılığındadırlar, lakin doğru olan budur ki, ən-Nur Uca Allahın adlarından deyil, sifətlərindəndir. Uca Allah buyurur: "Allah göylərin və yerin nu­rudur. Onun möminlərin qəl­bində olan nuru, içində çıraq olan bir taxçaya bənzə­yir; o çıraq şüşənin için­dədir, şüşə isə, san­ki inci kimi bir ulduzdur"  (ən-Nur, 35). 

Paylaş: